Bơm hút chân không vòng nước của hãng shinko-seiki - Japan.

">