Dầu Bơm Khuếch Tán Chân Không DC704

  • Mã sản phẩmDC704
  • Áp suất hơi ở 25ºC (torr)1×10 -7
  • Điểm sôi ở 0,5 torr (ºC)215
  • Độ nhớt ở 25 o C (cSt) 39
  • Điểm chớp cháy (ºC) 221
    Contact Me on Zalo
    0904 643 816