Dầu chân không Edwards Ultra Grade 70

 • Mã sản phẩmUltra Grade 70
 • Áp suất hơi tại 20℃ – 2.1 × 10-7 mbar
 • Áp suất hơi tại 100℃ – 3.0 × 10-3 mbar
 • Độ nhớt tại 20℃222
 • Độ nhớt tại 40℃70
 • Điểm đông đặc °C-12
 • Điểm chớp cháy °C360
  Contact Me on Zalo
  0904 643 816